Neden ATY(Atıktan Türetilmiş Yakıt) Üretiriz ?

Çimento fabrikaları çevresel etkiyi azaltmak ve sürdürülebilir bir yaşama katkı sağlamak için üretim süreçlerinde fosil yakıt kullanımını azaltarak alternatif yakıt(ATY) kullanımı ile doğal kaynakların korunması, enerji maliyetlerinin azaltılması, fosil yakıtlardan kaynaklanan dışa bağımlılığın azaltılması sera gazlarının indirgenmesi çevre kirliliğine neden olan atıkların döngüsel ekonomiye geri kazandırmak istemesi sebebiyle ATY(Atıktan Türetilmiş Yakıt) ihtiyaç duymaktadır.

ATY(Atıktan Türetilmiş Yakıt) hazırlanmadan önce hangi aşamalardan geçilir ?

Atık Üreticisinden Atık gelmeden Önce, Atık üreticisiyle görüşülerek atık hakkında bilgi alınmaktadır. Atık Yönetimi Genel Esaslarına İlişkin Yönetmelik kapsamında atığın özellikleri Belirlenmişse , atık üreticisinden analiz raporları alınmaktadır, analiz raporu olmaması durumunda atık numunesi istenmektedir. Atık numunesi Analiz Sonucuna Göre yetkili kişiler tarafından atığın alınıp alınamayacağına karar verilmektedir. Atığın Tesise kabul edilmesi durumunda Firmaya Fiyat Teklifi gönderilerek sözleşme imzalanmaktadır. Atığın tesise kabulü esnasında Kalite Kontrol Laboratuvarlarında Su(Rutubet-Nem) içeriği, kalorifik değeri, klor analizleri yapılmaktadır. Kabul Edilen Atıklar tür ve özelliklerine göre atık stok sahasında ayrı ayrı bölmelerde depolanmaktadır.

Nasıl Aty(Atıktan Türetilmiş Yakıt) Üretiriz ?

ATY Tesisine Kabul edilen Atıklar Kalorifik değerleri ve ağır metal oranları dikkate alınarak ön işleme tabi tutulurlar. Ön işlem sonucunda atıklar çimento fabrikasında uygun beslemeyi sağlamak için küçük parçalar haline getirilir. İstenen tane boyutuna gelen atıklar çimento fabrikalarına ek yakıt olarak kullanılmak üzere sevk edilir.

Talep Formu

İhtiyacınızı bize iletmek için aşağıda bulunan butona tıklayarak talep formu sayfamıza gidebilirsiniz.