İdeal Grup olarak iklim değişikliğinin dünyanın karşı karşıya olduğu en büyük sorunlardan biri olduğunun farkındayız. Etkisi günden güne daha çok hissedilen iklim değişikliğiyle mücadele ve uyum için grup felsefemizden aldığımız ilhamla üzerimize düşen görev ve sorumlulukların bilincindeyiz. İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında sahip olduğumuz yetkinliklerimiz ve yaptığımız çalışmalar aşağıda sıralanmaktadır:

 • Tüm çevre boyutlarımızın takibini ve doğrulamasını yaptığımız ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi’ne sahibiz.
 • Tüm operasyonlarımızda doğal kaynak, su ve hammadde tüketimini en aza indirmek, atık oluşumunu önlemek ve enerji verimliliği sağlamak için süreçlerimizi sürekli olarak kontrol ediyoruz.
 • Faaliyetlerimiz kaynaklı sera gazı emisyonlarını hesaplıyor, azaltmak için çeşitli önlemler alıyor ve çalışmalar gerçekleştiriyoruz.
 • Ürünlerimiz kaynaklı karbon ayak izimizi düşürme yönünde hedefler belirliyoruz.
 • Yürüttüğümüz araştırma ve geliştirme çalışmaları kapsamında piyasaya sürülen verimli ve çevre dostu ürünlerimizin kullanımını teşvik ederek pozitif etki yaratmayı hedefliyoruz.
 • İdeal Grup olarak tüm üretim proseslerimizde kimyasallar, ağır metaller ve diğer tehlikeli maddelerin kontrolüne yönelik düzenlemelere uygun hareket ediyoruz.
 • Aty Üretimi için temel politikamız “Kalorifik Değere sahip ATY üretmek”tir. İdeal Grup her üretime yönelik uygun ATY üretmek için çeşitli yönleri (enerji verimliliği, güvenlik, çevresel etki, maliyet etkinliği vb.) kapsamlı bir şekilde değerlendirmektir.
 • Ulusal ve uluslararası iklim politikalarını yakından takip ediyor ve iş süreçlerimize entegre etmek için gerekli uygulamaları hayata geçiriyoruz
 • İdeal Grup olarak Çimento Fabrikalarına sunduğumuz verimliliği yüksek Atyleri ve danışmanlık hizmeti sunduğumuz müşterilerimizin sera gazı emisyonlarını azaltmasına yardımcı oluyoruz.
 • İdeal Grup çalışanlarıyla birlikte gönüllü ağaçlandırma çalışmaları gerçekleştiriyoruz.

İdeal Grup olarak İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında, 2050 yılına kadar net sıfır sera gazı emisyonunu hedefliyoruz. 2050 yılı net sıfır sera gazı emisyon hedefimizin gerçekleşmesi için azami düzeyde çaba göstererek:

 • Yaptığımız faaliyetlerde en önem verdiğimiz konunun sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması ve iklim değişikliğiyle mücadele olacağını,
 • Enerji verimliliği yüksek, çevre dostu ürünler ve hizmetler geliştireceğimizi,
 • Ürünlerimizin üretim ve kullanımı esnasında daha az sera gazı emisyonuna sebep olması için çalışmalar gerçekleştireceğimizi,
 • Yenilenebilir enerji yatırımlarımızı artıracağımızı,
 • Küresel ölçekte uygulanan iklim değişikliği politikalarını iş süreçlerimize entegre edeceğimizi,
 • İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında ulusal / uluslararası kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapacağımızı

Taahhüt ederiz