İdeal Grup olarak Aty üretimi, ve hizmet faaliyetlerini gerçekleştirdiğimiz işyerlerimizde sürdürülebilirliği şirket stratejisi olarak benimseyerek;

Kuruluş amaçlarına ve iş ilişkisinde bulunduğu tüm taraflara uygun olarak insanı en değerli varlığı olarak kabul eder ve daha güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamı yaratmayı öncelikli iş hedefi olarak benimser.

İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi performansımızı arttırmak için;

Belirlemiş olduğumuz amaç ve hedeflermizde iş kazası ve meslek hastalıklarını önlemeyi,

  • Yükümlülüğümüz olan tüm yasal ve diğer gerekliliklere uygunluğu sağlamayı,
  • Kuruluşumuzun faaliyetlerinden ve işyeri dışından kaynaklanan tehlike,riskleri ve fırsatları belirleyerek değerlendirmeyi,
  • Tehlikeleri ve risklerin ortadan kaldırılması için kaynağında mücadele etmeyi,
  • Tüm taraf ve paydaşlarımız için koruyucu ve önleyici tedbirleri almayı,
  • Tüm faaliyetlerimizdeki çalışanlarımızın ve çalışan temsilcilerimizin öneri ve görüşlerini sürekli iyileştirmenin en önemli kaynağı olarak kullanmayı,
  • Tüm çalışan ve paydaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği farkındalıklarını arttırmayı,
  • Periyodik olarak hedefler ve gözden geçirmelerle iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemimizi sürekli iyileştirerek gerçekleştirmeyi,

Taahhüt eder, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız olarak ilan ederiz.